Piaci konszolidáció

Probléma

Az elaprózodott szerkezet

A hazai kkv szektor szerkezete rendkívül elaprózódott, a mikrovállalkozások aránya lényegesen meghaladja a fejlett gazdaságokra jellemző részarányt (Magyarországon 91%, szemben a német 81,5 %-kal). A jelenlegi elaprózódott struktúrának az eredménye, hogy a hazai kkv szektor nem használja ki a mérethatékonyságból eredő versenyképességi, termelékenységi lehetőségeket, ami makrogazdasági szinten termelékenység-veszteséget okoz.

Az elaprózodott szerkezet
Az elaprózodott szerkezet

Megoldás

Felismerve, hogy a hazai KKV-k növekedésének egyik gátja az európai viszonylatban kicsinek számító méretük, tőkeerejük, és így stabilitásuk, hozzáférésük a modern technológiákhoz, innovációs fejlődéshez, KKVPRO piaci konszolidációs programunkkal célunk a magyar KKV-k cégfelvásárlási aktivitásának erősítése elsősorban iparági felvásárlásokon keresztül, valamint az ezekből a fúziókból eredő méretgazdaságossági és más szinergia hatások érvényesítése.